لیست دوره ها


کد دوره عنوان مدت (ساعت) تاریخ شروع دوره ظرفیت شهریه (تومان) تخفیف ثبت نام
9601 بارگذاری اولیه ساختمان در اکسل 10 درحال ثبت نام ■ تکمیل 110000 - ثبت نام
9602 آموزش کاربردی نرم افزار Revit Architecture 24 درحال ثبت نام □ دارد 276000 - ثبت نام
9603 آموزش کاربردی نرم افزار اتوکد مقدماتی 24 درحال ثبت نام ■ تکمیل 180000 - ثبت نام
9604 کارگاه آموزشی شبیه سازی پارامتریک انرژی و روشنایی ساختمان 10 درحال ثبت نام □ دارد 525000 - ثبت نام
9605 محاسبات ، آمادگی آزمون نظام مهندسی 135 درحال ثبت نام □ دارد 1399500 10% ثبت نام