سازمان نظام مهندسی استان قم

ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با زیر بنای ۴۰۰۰ متر مربع در بلوار عمار یاسر در حال احداث می باشد.

طراحی این پروژه که معماری آن نیز از ویژگی های خاصی برخوردار می باشد توسط تیم طراحی سازه “گروه فنی مهندسی کارنو” در سال ۱۳۹۶ صورت پذیرفته است impotenzastop.it.