وبینار تحلیل کارشناسی زلزله آبانماه ۹۶ کرمانشاه.

ارائه دهنده: دکتر مهدی علیرضایی.

زمان: دوشنبه ۲۰ آذر ۹۶ ، ساعت ۲۱:۳۰

گروه فنی مهندسی "کارِنو"