از مهمترین اهداف این مجموعه که متشکل از یک تیم ورک حرفه ای هست همراهی همزمان این تیم در تمامی مراحل پروژه و درهمه تخصص های مورد نیاز کارفرمایان محترم می باشد و با توجه به حضور متخصصان BIM می توان در صورت لزوم از اطمینان 100 درصدی به عدم تداخلات احتمالی در نقشه های طرح شده با اجرا تضمین داد
از جمله حقوق حرفه ای که این گروه مهندسی پس از اعلام آمادگی برای کارفرمایان محترم قایل می باشد را می توان چنین برشمرد:

  •  دقت و کیفیت بالای کار بیش از استانداردهای نظام مهندسی تا حد رعایت نظر کارفرمایان محترم متناسب با رعایت مقررات ملی در صنعت ساخت و ساز
  •  در نظر گرفتن شرایط اقتصادی سازه متناسب با هزینه کارفرما
  •  حداقل زمان در طراحی ها (البته متناسب درخواست کارفرما و بر اساس پروتکل های رسمی)
  •  آمادگی دفاع از طرح های ارائه شده در دفاتر فنی ارگانهای دولتی و سازمان های نظام مهندسی

و ....

Content Image

Content Image