خدمات سازه

وقوع زلزله در سال‌های اخیر موجب بروز خسارت‌های جانی و مالی زیاد شده است. از آن‌جا ‌که بیشتر مناطق ایران جزء نواحی زلزله‌خیز می‌باشد، احداث ساختمان‌های سبک و مقاوم در برابر زلزله از اهمیت بسزایی برخوردار است.

خدمات معماری

برای پروژه ای که طراحی معماری خاصی جهت انجام عملیات اجرایی آن صورت نگرفته باشد ، گاها هزینه های سنگینی پرداخت می شود که خود را به روش های مختلفی نشان می دهد. بدون انجام تفکر معماری و برخی از اقدامات جهت طراحی اولیه، شما نمی توانید با اطمینان هزینه ، برنامه و کیفیت پروژه را پیش بینی کنید.

خدمات مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)

مدلسازی اطلاعات پروژه های ساخت فرایندی است بر مینای یکپارچه سازی یک مدل سه بعدی از پروژه با یک پایگاه اطلاعات جامع، که تمامی ذینفعان پروژه از طراحان گرفته تا مسئولین بهره برداری از پروژه را یاری می نماید تا در عمل به وظایف خود در طول چرخه حیات پروژه بهتر و موثرتر عمل نماید.

خدمات واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR)

هنگامی که چیزی از منظر واقعیت افزوده (AR) مشاهده شود، در واقع چیزی به صورت مجازی در دنیای واقعی مشاهده شده است.این بدان معنی است که آن چه کاربر مشاهده می کند همان دنیای فیزیکی و واقعی اطراف است به علاوه چیزهای مجازی که به آن اضافه می شود.

خدمات شبیه سازی و بهینه سازی انرژی

با توجه به بحران انرژی در جهان و مصرف زیاد انرژی در بخش ساختمان، لزوم طراحی های همساز با اقلیم و مصرف کمتر بیش از پیش احساس می شود. در نظر گرفتن شرایط اقلیمی برای رسیدن به این امر مهم در همان فرایندهای آغازین طراحی از اهمیت به سزایی برخوردار است.