وبینار تحلیل کارشناسی زلزله آبانماه ۹۶ کرمانشاه.

☑️ارائه دهنده: دکتر مهدی علیرضایی.

⏰زمان: دوشنبه ۲۰ آذر ۹۶ ، ساعت ۲۱:۳۰

گروه فنی مهندسی "کارِنو"